Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
308/2000 Z.z.
ZÁKON
zo 14. septembra 2000
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu