Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
253/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. júla 1998
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu