Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
223/2001 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu