Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
222/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 6. apríla 2004
o dani z pridanej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu