Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
200/1998 Z.z.
[zrušené č. 35/2019 Z.z.]
ZÁKON
z 19. mája 1998
o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu