Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
199/2004 Z.z.
ZÁKON
z 10. marca 2004
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu