Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
191/1950 Sb.
Zákon
zmenkový a šekový
zo dňa 20. decembra 1950
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu