Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
154/2001 Z.z.
ZÁKON
z 28. marca 2001
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ZÁKON O PROKURÁTOROCH A PRÁVNYCH ČAKATEĽOCH PROKURATÚRY
Celý text predpisu, informácie k predpisu