Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
150/2001 Z.z.
ZÁKON
zo 6. apríla 2001
o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu