Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
147/2001 Z.z.
ZÁKON
z 5. apríla 2001
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu