Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
120/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 1993
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu