Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Celý text predpisu, informácie k predpisu
116/1990 Zb.
ZÁKON
z 23. apríla 1990
o nájme a podnájme nebytových priestorov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Celý text predpisu, informácie k predpisu