Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Pobočky Sociálnej poisťovne
Okres Trnava
Trnava
V. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava
Tel.: 033/5935111
Fax: 033/5501404
E-mail: trnava@socpoist.sk