Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Pobočky Sociálnej poisťovne
Okres Bratislava I.
Ústredie
Ul. 29. augusta č.8-10, 813 63 Bratislava
Tel.: 02/59248112
Fax: 02/59248865, 02/59248723
E-mail: podatelna@socpoist.sk