Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Pobočky Sociálnej poisťovne
Okres Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/5603002
Fax: 047/5624411
E-mail: rimavskasobota@socpoist.sk