Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Pobočky Sociálnej poisťovne
Okres Komárno
Komárno
Petőfiho 7, 945 79 Komárno
Tel.: 035/7907111
Fax: 035/7907401
E-mail: komarno@socpoist.sk