Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Archívy
Okres Zvolen
Pobočka DÚ Zvolen
J. Kozáčeka 2180/38, 960 99 Zvolen
Tel.: 045/5256268 (201)
Fax: 045/5322401
E-mail: dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk