Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Archívy
Okres Levice
Pobočka DÚ Levice
Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 03 Levice
Tel.: 036/6365338 (367) 036/366365111
Fax: 036/6224952
E-mail: dunr-lv.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šahy
Rákocziho II. č. 7, 936 01 Šahy
Tel.: 036/7772101 (103,104)
Fax: 036/7412230
E-mail: dunr-sh.kontakt@financnasprava.sk