Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Archívy
Okres Senica
Pobočka DÚ Senica
Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica
Tel.: 034/6963315 (369,337), 048/4317222
Fax: 034/6963344
E-mail: dutt-se.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šaštín
Štúrova 1263, 908 41 Šaštín-Stráže
E-mail: dutt-ss.kontakt@financnasprava.sk