Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Živnostenské úrady
Okres Banská Bystrica
OÚ v Banskej Bystrici
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4306 212, 211, 210, 213, 214, 218, 0903/502318
Fax: 0961/602929
E-mail: ozpo@bb.vs.sk