Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
Okres Sabinov
Správa katastra Sabinov
17. novembra 2, P.O.BOX 1, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/2818765
Fax: 051/4520867
E-mail: sksb@skgeodesy.sk