Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
Okres Partizánske
Správa katastra Partizánske
Februárová 152/1, 958 01 Partizánske
Tel.: 038/2817291, 038/2817893
Fax: 038/7490951
E-mail: skpe@skgeodesy.sk