Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
Okres Trenčín
Katastrálny úrad Trenčín
Piaristická 25, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/2817201
Fax: 032/7445823
E-mail: sktn@skgeodesy.sk
Správa katastra Trenčín
Piaristická 25, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/2817201
Fax: 032/7445823
E-mail: sktn@skgeodesy.sk