Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Senec
Lubinová Soňa
Hlavná 132, 900 27 Bernolákovo
E-mail: sona.lubinova@ske.sk
Semela Andrej Mgr.
Lichnerova 23, 903 01 Senec
Tel.: 02/45649888-9
Fax: 02/45649887
E-mail: eu_senec@stonline.sk, andrej.semela@ske.sk