Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Humenné
Burda Michal JUDr.
Štefánikova 18, Humenné
Tel.: 057/7720074
Fax: 057/7720074
E-mail: michal.burda@ske.sk
Gajdoš Ľudovít JUDr.
ul. 26. novembra 1, Humenné
Tel.: 057/7882411
Fax: 057/7882410
E-mail: ludovit.gajdos@ske.sk, gajdos.jl@stonline.sk
Harvan Ján Mgr.
26. novembra 1, Humenné
Tel.: 057/7756529
E-mail: jan.harvan@ske.sk
Karas Jozef JUDr.
Sládkovičova 1423/7, P.O. BOX 117, Humenné
Tel.: 057/7720218
Fax: 057/7756914
E-mail: jkaras@exekutor.sk, jozef. karas@ske.sk
Petruška Martin Mgr.
Kukorelliho 1505/5, Humenné
Tel.: 057/7880850
Fax: 057/7880851
E-mail: martin.petruska@ske.sk, exekutorpetruska@exekutorpetruska.sk