Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Žiar nad Hronom
Paller Miroslav Ing. JUDr.
Jesenského 61, 965 01 Žiar n/Hronom
Tel.: 045/6735015
Fax: 045/6735014
E-mail: miroslav.paller@ske.sk 
Pračková Bronislava JUDr.
Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar n/Hronom
Tel.: 045/6726236
Fax: 045/6722658
E-mail: bronislava.prackova@ske.sk, b.peckova@stonline.sk