Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Martin
Gallo Juraj Mgr.
Jilemnického 12, Martin
Tel.: 043/3240410-1
Fax: 043/4287652
E-mail: juraj.gallo@ske.sk, jgallo@exekutor.sk
Krištofík Mucha Peter JUDr.
E. B. Lukáča  2, Martin
Tel.: 043/4238323
Fax: 043/4238323
E-mail: pmucha@exekutor.sk, peter.kristofikmucha@ske.sk
Liščák Jozef JUDr.
P. O. Hviezdoslava 23 B, Martin
Tel.: 043/4224115
Fax: 043/4224115
E-mail: jozef.liscak@ske.sk
Somík Milan Mgr.
Jilemnického 12, Martin
Tel.: 043/4223662
Fax: 043/4307782
E-mail: msomik@exekutor.sk, milan.somik@ske.sk
Thomka Martin
A.Kmeťa 28, Martin
Tel.: 0910/967959
E-mail: martin.thomka@ske.sk
Šulová Jarmila JUDr.
Tajovského 1413, Martin
E-mail: jarmila.sulova@ske.sk