Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Čadca
Kužmová Marta JUDr.
Potočná 8, Čadca
Tel.: 041/4332078
Fax: 041/4332080
E-mail: marta.kuzmova@ske.sk
Rojčeková Margita JUDr.
Moyzesova 1441, Čadca
Tel.: 041/4333203
Fax: 041/4333203
E-mail: rojcekova@stonline.sk, margita.rojcekova@ske.sk
Ďuricová Lucia JUDr.
Potočná 8, Čadca
Tel.: 041/4332078
Fax: 041/4332080
E-mail: lucia.duricova@ske.sk