Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Bratislava II.
Kováčová Dagmar
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Tel.: 02/32202181
E-mail: dagmar.kovacova@ske.sk
Čaraba František JUDr.
Vážska 16, P.O.BOX 23, 820 13 Bratislava
Tel.: 02/40208011-4
Fax: 02/40208013
E-mail: fcaraba@exekutor.sk, frantisek.caraba@ske.sk
Nestor Ivan JUDr.
Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/44645547
Fax: 02/55645548
E-mail: ivan.nestor@exekutor-nestor.sk, ivan.nestor@ske.sk
Sitášová Jana Mgr.
Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
E-mail: jana.sitasova@ske.sk
Uhríkován Denisa JUDr.
Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/321 181 01
E-mail: denisa.uhrikova@ske.sk
Kostka Ján Mgr.
Trnavská 82, 821 02 Bratislava
Tel.: 905993307
E-mail: jan.kostka@ske.sk
Sobolovský Boris JUDr.
Koceľova 15, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02/55646784-5
Fax: 02/55646786
E-mail: exekutor@borissobolovsky.sk, boris.sobolovsky@ske.sk
Hýbal Hugo JUDr.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Tel.: 02/48291312
Fax: 02/48291312
E-mail: hugo.hybal@ske.sk, hh.exekutor@gmail.com
Suchár Marcel Mgr.
Jašíkova 13, 821 03 Bratislava
Tel.: 0905/420226
E-mail: marcel.suchar@ske.sk
Ondrejková Andrea JUDr.
Vrútocká 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43423944
Fax: 02/43638330
E-mail: andrea.ondrejkova@ske.sk, andrea.ondrejkova@ondrejka.sk
Dubovec Miloš Mgr.
Podunajská 23/D, 821 06 Bratislava
Tel.: 0948/900705
E-mail: mdubovec@exekutor.sk, milos.dubovec@ske.sk
Parrák Jozef JUDr.
Staromlynská 11, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/45522267
Fax: 02/45522267
E-mail: jparrak@chello.sk, jozef.parrak@ske.sk
Adamcová Lucia JUDr.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55574009
Fax: 02/55574009
E-mail: lucia.adamcova@ske.sk
Hladíková Lýdia JUDr.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50261161-2
Fax: 02/50261161
E-mail: lydia.hladikova@ske.sk, lhladikova@orangemail.sk
Kapronczai Ivana JUDr.
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
E-mail: ivana.kapronczai@ske.sk
Kriváň Drahomír Mgr.
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/20422222
Fax: 02/20422221
E-mail: drahomir.krivan@ske.sk
Krutý Rudolf, JUDr.
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55646154, 02/55643436, 02/55643442
Fax: 02/55646155
E-mail: rudolf.kruty@ske.sk
Michnicová Anna Mgr.
Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/20902410
Fax: 02/20902445
E-mail: anna.michnicova@ske.sk 
Skýpalová Dáša Mgr.
Plynárenská, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55648766
Fax: 02/55648765
E-mail: dasa.skypalova@ske.sk, exekutorskyuradpezinok@stonline.sk
Horský Rastislav JUDr.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/32117934
Fax: 02/32117930
E-mail: rastislav.horsky@ske.sk, judrhorsky@judrhorsky.sk,exekutor @ judrhorsky.sk
Laifer Stanislav JUDr.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/58238231
Fax: 02/53416146
E-mail: stanislav.laifer@ske.sk
Lutter Ivan JUDr.
Pribinova 32, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/52621160
Fax: 02/52621160
E-mail: ivan.lutter@ske.sk
Ondrejková Eva JUDr.
Turčianska 50, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/20633254
E-mail: eva.ondrejkova@ske.sk
Samec Libor JUDr.
Košická 6, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02/53637691-2
Fax: 02/53637693
E-mail: libor@rainside.sk, libor.samec@ske.sk