Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdni exekútori
Okres Trenčín
Augustín Jozef JUDr.
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Tel.: 0918/778866
E-mail: jozef.augustin@ske.sk
Crkoň Pavol JUDr.
Jesenského 7371/2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/7717700
Fax: 032/7717700
E-mail: pavol.crkon@ske.sk
Martišík Jozef JUDr.
Štefánikova 8, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903/027939
E-mail: jozef.martisik@ske.sk
Martišíková Anna Ing., JUDr.
Štefánikova 8, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/7441717
Fax: 032/7441717
E-mail: anna.martisikova@ske.sk
Ďorďovič Ladislav JUDr. ml.
Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/7446611
Fax: 032/7442153
E-mail: ladislav.dordovic@ske.sk, dordovic@exekutor.sk
Steinerová Adriana JUDr.
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 
Tel.: 032/6543350
Fax: 032/6543350
E-mail: steinerova@post.sk, adriana.steinerova@ske.sk
Ďorďovič Ladislav JUDr.
Mierové námestie 1, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/7442153
Fax: 032/7442153
E-mail: l.dordovic@ske.sk, ldordovic@exekutor.sk