Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy
Okres Košice I.
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111-112
Fax: 055/8870220
E-mail: jarmila.beluskova@justice.sk, valeria.levayova@justice.sk, podatelnaKSKE@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111 -112
Fax: 055/8871420
E-mail: infocentrumOSKE1@justice.sk, podatelnaOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/7269111 - 112
Fax: 055/7269520
E-mail: maria.koncerakova@justice.sk, eva.kovacova@justice.sk, podatelnaoske2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111 - 112
E-mail: infoOSKE3@justice.sk, podatelnaOSKE3@justice.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/6227639,055/6227629,055/6222189
Fax: 055/6227629
E-mail: predsednicka@ustavnysud.sk