Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy a Generálna prokuratúra
Okres Košice I.
Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29, 041 51 Košice
Tel.: 055/8870111
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_147
E-mail: podatelnaKSKE@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 60 Košice
Tel.: 055/8870111
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_148
E-mail: podatelnaOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 30, 041 61 Košice
Tel.: 055/8870111
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_149
E-mail: podatelnaoske2@justice.sk
Okresný súd Košice okolie
Štúrova 31, 041 62 Košice
Tel.: 055/8870111
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_150
E-mail: podatelnaOSKE3@justice.sk
Združenie sudcov SR
Štúrova 29, 041 78 Košice
Web: www.zdruzenie.sk
E-mail: juraj.sopoliga@justice.sk
Ústavný súd SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/7207211
Web: www.ustavnysud.sk
E-mail: info@ustavnysud.sk