Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy
Okres Nitra
Okresný súd Nitra
Štúrova 9, 949 68 Nitra
Tel.: 037/8841111
Fax: 037/8841191
E-mail: podatelnaosnr@justice.sk
Krajský súd v Nitre
Štúrova 9, 950 48 Nitra
Tel.: 037/8841111
Fax: 037/8841191
E-mail: podatelnaosnr@justice.sk