Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy
Okres Trenčín
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Nám. Svätej Anny 28, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/8810180
Fax: 032/8830191
E-mail: podatelnaKSTN@justice.sk
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Tel.: 032/8831111
Fax: 032/8831191
E-mail: PodatelnaOSTN@justice.sk