Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Praktické informácie - Adresár úradov - Daňoví poradcovia
Okres Bratislava V.
B.R.M. Tax, k.s.
Ľubietovská 10, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68202311, 903639799
Fax: 02/68202399
E-mail: office@brmgroup.sk
CONSULTAX, k.s.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/43642144, 903520717
Fax: 02/43642146
Web: http://www.pdpartners.sk
E-mail: sinsky@pdpartners.sk
Deloitte Tax, k.s.
DIGITAL PARK II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/58249111
Fax: 02/58249222
Web: http://www.deloitte.sk
E-mail: taxslovakia@deloitte.com,
Insignia Tax, k.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/44680237, 903787501
Fax: 02/44880165
E-mail: insignia@insignia.sk
RECTE AUDÍT DAT, k.s.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/67202211
Fax: 02/62410396
E-mail: office@recte.sk
RECTE DAT, k.s.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/67202211
Fax: 02/62410396
E-mail: recte@recte.sk
RENTABIL DAT, k.s.
Vranovská 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/63810252
Fax: 02/63810250
E-mail: rentabil@rentabil.sk
TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.
Einsteinova 21, 851 02 Bratislava
Tel.: 02/48282200
Fax: 02/48282230
E-mail: taxoffice@taxoffice.sk
ADP Tax, k.s.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Tel.: 02/20909021, 903860491
Web: www.adpgroup.sk
SBA TAX, k.s.
Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Tel.: 02/53412558, 905854289
Fax: 02/53634008
E-mail: info@sbaconsult.sk
TAX & FINANCE k.s.
Vyšehradská 21, 851 06 Bratislava
E-mail: marian.vojtek@mandat.sk
ECONAT-TAX k.s.
Jasovská 3131/29, 851 07 Bratislava
ATCL, k.s.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Tel.: 02/63531354, 905234800, 908456700
Fax: 02/63531356
Web: http://www.atcl.sk
E-mail: atcl@atcl.sk