Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 

Náklady v podvojnom účtovníctve ich daňové a účtovné posúdenie

Náklady v podvojnom účtovníctve ich daňové a účtovné posúdenie

On-line kniha Náklady v podvojnom účtovníctve vám na názorných príkladoch z praxe ukáže možnosti optimalizácie vašich daní. Pomôže vám pri zdokladovaní výdavkov pre potreby daňovej uznateľnosti.

Neviete si rady ako postupovať pri odpise vašich pohľadávok podľa zmien v zákone o dani z príjmov? Potrebujete poradiť pri zdaňovaní záloh pri obchodoch s Európskou úniou? Riešite vo firme predčasné ukončenie finančného prenájmu?

Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpoveď v jednotlivých heslách publikácie.

Prehľadná štruktúra publikácie vám poskytne rýchle vyhľadanie konkrétnej problematiky a jej odborné posúdenie.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Pre ľahšiu orientáciu je príručka rozčlenená na 3 časti:

 • 1. AKTUÁLNE INFORMÁCIE - sledujeme za vás legislatívu a včas vám prinášame aktuality z oblasti daní a účtovníctva.
 • 2. ABECEDNE USPORIADANÉ HESLÁ - nájdete tu spracovaných viac ako 120 konkrétnych tematických oblastí z daňovej a účtovnej praxe.
 • 3. OTÁZKY A ODPOVEDE -nájdete tu odpovede na otázky ľudí z vášho oboru.

Čo Vám on-line kniha zaručuje?

 • Aktuálnosť - aktuálne informácie z účtovníctva a daní (zmeny legislatívy, metodické pokyny a usmernenia).
 • Prehľadnosť - abecedné usporiadanie jednotlivých hesiel v podobe lexikónu.
 • Komplexnosť - vysvetlenie konkrétneho hesla s dopadmi na prax.
 • Efektívnosť - viac názorných riešení príkladov z praxe.

Informácie z účtovníctva a daní sú doplnené o:

 • Upozornenia na najčastejšie chyby.
 • Praktické skúsenosti a odporúčania odborníkov z praxe.
 • Príklady z praxe.

Čo získate s on-line knihou?

 • Ucelený a mnohostranný pohľad na účtovníctvo a dane každej firmy.
 • Odpovedný servis renomovaných odborníkov na čitateľské otázky.
 • Pravidelné dopĺňanie aktuálnych informácií, o ktorých budete informovaný prostredníctvom e-mailu.
 • Osobné záložky, ktoré urýchlia prístup k článkom, s ktorými často pracujete.

Autorský kolektív

 

 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Zuzana Debnárová
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Beáta Krausová – hlavná autorka
 • Ing. Radomil Kurka
 • Ing. Daniela Krištofíková
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Mária Molnárová
 • Ing. Eva Mülerová
 • Ing. Eduard Oláh
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Vladimír Pastierik
 • Ing. Lucia Štofanová
 • Ing. Miroslava Vašeková
 • Ing. Michaela Vidová